Hvem er Fenris Tools

Fenris Tools SB er satt sammen av fire studenter ved USN campus Porsgrunn som tidligere i karrieren har jobbet på forskjellige områder innenfor elektrofaget. Alle fire studentene har jobbet ute i felten og har møtt på forskjellige problemstillinger som kan løses med enkle patenter og design.


Bedriften består av Henrik, Mads, Alexander og Sander. Vi er fordelt på to bachelor utdanninger her på USN-Porsgrunn. Henrik, Mads og Sander på informatikk og automasjon, samt Alexander på elkraftteknikk. Alle går 6.semester og denne bedriften er bachelor oppgaven vår. Fenris Tools SB ble stiftet 27 august 2020, og har siden da jobbet mot å forenkle jobbhverdagen til håndverkeren.


Med et tett samarbeid over flere måner har teamet blitt godt sveiset sammen. Styrket og svakheter er godt kjent internt og å spille hverandre gode var tidlig en del av hvordan bedriften skal fungere.

Ansatte

Henrik Olufsen

Daglig leder

Henrik@Fenristools.no

Automatiker

Informatikk og automatisering

Alexander Godstad

Økonomi & HR

Alexander@Fenristools.no

Elektriker

Elkraftteknikk

Sander Rosenhaug

Marked

&

Sosiale medier

Sander@Fenristools.no

Automatiker

Informatikk og automatisering

Mads Ruud

Produkt & innkjøp

Mads@Fenristools.no

Elektriker

Informatikk og automatisering